ÀREES DE PRÀCTICA

MERCANTIL

 • Constitució de societats.
 • Confecció i presentació de llibres i actes de les juntes de socis; redacció dels certificats corresponents.
 • Ampliacions i reduccions de capital, transformació de societats, aportacions de socis i dissolució.
 • Operacions de reestructuració, com a fusions, escissions, aportacions no dineràrias, etc…
 • Poders mercantils.

COMPTABLE FISCAL

 • Gestió de comptabilitat.
 • Confecció i presentació d’impostos trimestrals i anuals.
 • Confecció i presentació de comptes anuals.
 • Planificació fiscal empresarial.

IMMOBLES

 • Compravendes I Arrendaments de Locals comercials
 • Habitatges
 • Edificis

INTERNACIONAL

 • Operaciones societarias nacionales e internacionales.
 • Internacionalización de sociedades.
 • Contratos entre empresas de distintos países.

AGÈNCIA I DISTRIBUCIÓ

 • Agents comercials.
 • Distribuïdors.
 • Representants.

EMPRESA FAMILIAR

 • Protocols i pactes familiars
 • Plans de succesions i estratègia empresarial
 • Planificació fiscal

FAMÍLIA

 • Convenis matrimonials
 • Divorcis
 • Adopcions
 • Parelles de fet

SUCCESSIONS

 • Tot tipus de situacions que es donin després del traspàs d’una persona
 • Testaments
 • Herències i successions
 • Distribució de béns

LABORAL

 • Relacions laborals.
 • Contractacions.
 • Acomiadaments.

ADMINISTRATIU

 • Reclamacions administratives.
 • Procediments de la Administració Central, Autonòmica i Local.

URBANÍSTIC

 • Planificacions urbanístiques.
 • Gestió urbanística.
 • Convenis urbanístics.
 • Execució i desenvolupament de plans urbanístics.

ASSOCIACIONS I FUNDACIONS

 • Associacions.
 • Fundacions.
 • ONG’s.

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

 • Marques.
 • Patents i dissenys.
 • Drets d’autor.
 • Noves tecnologies.

IMPAGATS

 • Assessorament i consultoria sobre morositat.
 • Reclamacions de quantitat
 • Informes comercials

RESSOLUCIÓ ALTERNATIVA DE CONFLICTES

 • Mediació.
 • Arbitratge.
 • Ressolució alternativa de conflictes.

PENAL

 • Delictes econòmics
 • Delictes contra les persones
 • Delictes contra el patrimoni
 • Delictes contra el mercat i els  consumidors